?

Log in

No account? Create an account
Soyez réalistes, demandez l’impossible.
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

Below are the 20 most recent journal entries recorded in v_s_c's LiveJournal:

[ << Previous 20 ]
Saturday, July 18th, 2020
11:25 am
Friday, July 17th, 2020
10:03 pm
Сахаров, Андрей Дмитриевич
«Я чувствую себя в неоплатном долгу перед смелыми и нравственными людьми, которые являются узниками тюрем, лагерей и психиатрических больниц за свою борьбу в защиту прав человека».
"Моя страна нуждается в поддержке и в давлении".

http://www.sakharov-archive.ru/

http://www.youtube.com/watch?v=FnFhw6o8zEg
http://www.youtube.com/watch?v=YKTtAGGoaGE
http://www.youtube.com/watch?v=qpLpBLgrqew
http://www.youtube.com/watch?v=26pJ4rU5cfE
Tuesday, October 15th, 2019
8:36 am
Sunday, October 13th, 2019
12:41 pm
12:33 pm
12:26 pm
12:24 pm
10:55 am
10:51 am
10:49 am
10:42 am
10:38 am
10:34 am
Dunbar’s number
https://www.bbc.com/future/article/20191001-dunbars-number-why-we-can-only-maintain-150-relationships

"...
According to the theory, the tightest circle has just five people – loved ones. That’s followed by successive layers of 15 (good friends), 50 (friends), 150 (meaningful contacts), 500 (acquaintances) and 1500 (people you can recognise). People migrate in and out of these layers, but the idea is that space has to be carved out for any new entrants.
..."
10:29 am
"Elbehovet kritiskt..."
https://www.fplus.se/elbehovet-kritiskt-kravs-en-okning-motsvarande-elva-ringhals-1-reaktorer/a/nanVjo

"Elbehovet i Sverige kommer att öka med minst 60 procent fram till 2045, visar en ny beräkning från Svenskt Näringsliv.

Nu förespråkar vd Jan-Olof Jacke stora investeringar i elproduktion och elnät.

– Får vi inte fram det klarar vi inte den klimatomställning som vi måste göra för att nå utsläppsmålen till 2045 och framåt, säger Jacke till SVT.

Enligt beräkningarna kommer elbehovet att öka från på 126 terawattimmar till 200 terawattimmar. En ökning som motsvarar elproduktionen från 14 400 av dagens genomsnittliga vindkraftverk, jämfört med dagens cirka 3 500 eller elva reaktorer med samma effekt som Ringhals 1.

Det ökade elbehovet är lika stort som den sammanslagna elproduktionen i Finland och Lettland.

– Jag tror att de (Svenskt Näringsliv reds anm) har gjort sitt bästa att förutspå framtiden. Men det är väldigt svårt att förutspå framtiden. De senaste 40 åren har pekat på ett betydligt större elbehov än det vi har nu, svarar energiminister Anders Ygeman (S).

På torsdagen berättade även Jan-Olof Jacke för Expressen om det nystartade projektet Kraftsamling Elförsörjning som syftar till att på allvar analysera och göra studier över vad som krävs för att elsystemet mer konkurrenskraftigt i framtiden. En första presentation sker den 25 oktober."
10:26 am
Friday, October 11th, 2019
1:16 pm
Thursday, October 10th, 2019
12:06 pm
"Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!" :-)
https://www.kommersant.ru/doc/4119484
"...
По первому эпизоду господина Польщикова оправдали все восемь присяжных. Действия Олега Грищенко переквалифицировали на воспрепятствование предварительному расследованию (ст. 294 УК РФ), правда, фигуранта тут же освободили от уголовной ответственности за истечением срока давности.

Не согласились присяжные и с выводами следствия о хищении подсудимыми 25,4 млн руб.
Не исключено, что заседателям в данным случае больше пришлась по душе версия обвиняемых о том, что все полученные в ВООП средства направлялись через генерал-майора ФСБ Подольского на секретные спецоперации в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

Господа Польщиков и Грищенко, находившиеся под стражей почти три года, на основании оправдательного вердикта были освобождены в зале суда и вместе с другими экс-фигурантами расследования отправились по домам. В ближайшее время по делу будет вынесен оправдательный приговор, а за бывшими обвиняемыми признано право на реабилитацию.
..."

По наводке:
https://avmalgin.livejournal.com/8208331.html
11:13 am
8:03 am
Wednesday, October 9th, 2019
11:37 am
[ << Previous 20 ]
About LiveJournal.com